Regulamin

 1. W dniu przyjazdu dokonujemy zameldowania gości na podstawie dowodów tożsamości.
 2. Miejsce do parkowania wskazuje właściciel.
 3. Właściciel Tutti Frutti nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na terenie ośrodka.
 4. Pobyt osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie pod opieką dorosłych.
 5. Przyjmowanie gości za wiedzą i zgodą właściciela do godziny 22:00.
 6. Osoby niezameldowane nie mają prawa nocowania w naszych domkach.
 7. Z chwilą przekazania Państwu kluczy do obiektu stają się Państwo jego gospodarzami, przejmując odpowiedzialność za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie wynajmowania.
 8. W dniu przyjazdu prosimy o sprawdzenie kompletności wyposażenia domku oraz zgłoszenie wszelkich braków właścicielowi.
 9. Zakazuje się roznoszenia wyposażenia po innych domkach.
 10. Osoby przebywające w naszych domkach zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody i Przepisów Przeciwpożarowych.
 11. Prosimy o grillowanie w miejscu do tego przeznaczonym i pozostawienie po sobie grilla w czystości.
 12. Prosimy o niesmażenie ryb w domkach.
 13. W domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 14. Zachowanie Państwa nie może zakłócać spokojnego wypoczynku innych gości.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiedzialni są rodzice lub wyznaczeni przez nich dorośli opiekunowie.
 16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 17. Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z wywieszoną instrukcją.
 18. Na koniec pobytu prosimy o pozostawienie ogólnego porządku, umycie naczyń oraz wyniesienie śmieci.
 19. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek pozostaje własnością właścicieli Ośrodka.
 20. W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 21. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren ośrodka bez zgody właściciela.

Wpłata zadatku jest równoważna z akceptacją warunków wynajmu zawartych w naszej ofercie.